KNVB regio West 1 en 2
433Magazine is een tijdschrift in print en online met al hét voetbalnieuws uit uw regio.
Nieuws
Beeldmerk 433Magazine
Uit de regio

Een betere voetballer word je bij VSV

Dennis Bogaard en Paul Meinders verzorgen de technische coördinatie van de onderbouw (tot JO13, red.) van VSV, waarbij Bogaard eindverantwoordelijke is. Mede door hun grote inzet en enthousiasme maakt de club uit Velserbroek mooie sprongen met de jeugd en zo wordt bewezen dat je met twee kapiteins op één schip prima kunt varen.

VSV is een relatief kleine vereniging, maar zeker in de onderbouw is het aantal leden wel groeiende. Door veel geplande nieuwbouw binnen de gemeente Velsen en een opkomst zijnde verhuizing naar een fonkelnieuw complex (planning zomer 2022, red.) is er de komende jaren rek om het ledental verder op te krikken. Meinders: ‘We merken ook steeds vaker dat kinderen van andere clubs overkomen naar VSV. Ze horen dat we het hier goed voor elkaar hebben. Er is veel kennis en voetbalpassie binnen de club. Kinderen kunnen hier, ongeacht hun niveau, echt betere voetballers.’

VSV gaat zijn jeugdopleiding de komende jaren een extra boost geven. Dit seizoen zal met name bij de onderbouw daar al iets van te merken zijn. Bogaard: ‘We gaan ons richten op de interne organisatie waarbij o.a. de jeugdtrainers (verder), in samenwerking met VTON, worden begeleid en opgeleid aan de hand van een complete leerlijn. Alle jeugdtrainers krijgen een eigen account om de VTON Trainer app te kunnen openen met oefenstof voor het hele seizoen. De introductie van deze methode moet zeker ook zorgen voor meer uniformiteit in de manier van trainen bij de club.’ En dat moet zich komende jaren ook sportief gaan uitbetalen. Bogaard: ‘We willen graag op termijn met alle eerste team per leeftijdscategorie in de hoofdklasse spelen. De club staart zich echter niet blind op de sportieve resultaten. ‘Onze eerste vraag is ook altijd hoe was de wedstrijd? De uitslag noemen ze dan vaak vanzelf wel, maar is feitelijk irrelevant. De individuele ontwikkeling van de spelers vinden we het belangrijkste. Wanneer een speler daar in onze beleving klaar voor is schuiven we deze door naar een hoger team. Zo blijft de uitdaging gewaarborgd. Uiteraard doen we dit alleen in goed overleg met direct betrokkenen’, aldus Bogaard.

In Velserbroek hebben ze in de onderbouw de luxe dat er op bijna ieder team twee trainers staan. Meinders, een echt clubman met een schat aan voetbalervaring: ‘Ik ben er voorstander van een combinatie tussen een jonge en een wat oudere trainer. We hebben ook een samenwerking met het CIOS. Deze studenten bieden we als VSV graag de kans om praktijkmeters te maken.’

Trainers die voortdurend aan het woord zijn en alles voorzeggen. Bij VSV op sportpark De Hofgeest zien ze het liever anders. Bogaard: ‘Wij vinden het belangrijk dat onze trainers de kinderen laten meedenken door bijvoorbeeld vragen te stellen en zelfredzaamheid te stimuleren in plaats van zelf steeds de oplossing aan te reiken.’ Wie Meinders en Bogaard hoort praten, merkt dat ze bij VSV helemaal op hun plaats zijn. ‘Zonder onszelf op de borst te kloppen, durf ik wel te zeggen dat we hier momenteel alles goed op de rails hebben. We krijgen dan ook alle medewerking van ons bestuur. Zij hebben bijvoorbeeld ook voor een sponsor voor de hele jeugdafdeling gezorgd. Ieder kind loopt er zo hetzelfde bij. Dat zorgt op de club voor uniformiteit en zeker ook voor een stukje uitstraling. Nu deze ingezette koers vasthouden en uitbouwen’, besluit Meinders.

Dit artikel is ook terug te vinden in de 433 editie van november. Mis deze uitgave niet!

  • VSV
  • Paul Meinders
  • Dennis Bogaard

Geef jouw reactie