KNVB regio West 1 en 2
433Magazine is een tijdschrift in print en online met al hét voetbalnieuws uit uw regio.
Nieuws
Beeldmerk 433Magazine
Uit de regio

KNVB start met keurmerk voor zaakwaarnemers

De KNVB introduceert een keurmerk voor intermediairsorganisaties en spelersvakbonden. De intermediairs, ook wel spelersmakelaars of zaakwaarnemers genoemd, behartigen de belangen van spelers en clubs in het voetbal.

Het doel van het kenmerk is de kwaliteit en betrouwbaarheid van intermediairs te garanderen ter bescherming van spelers en clubs. Ook is het een kwaliteitskenmerk voor organisaties die intermediairsdiensten aanbieden. De KNVB loopt met het keurmerk voor intermediairsorganisaties voorop in Europa.

Voorwaarden
De entree van het keurmerk wordt de komende periode in gang gezet. Organisaties die in aanmerking willen komen voor een keurmerk moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Educatie: Intermediairs moeten minstens één kennisbijeenkomst per jaar bijwonen. De kennisbijeenkomsten worden georganiseerd door spelersvakbonden en intermediairsorganisaties in samenspraak met de KNVB en andere partijen (zoals de FBO). De bijeenkomsten zijn bedoeld om intermediairs te informeren over de ontwikkelingen binnen de bedrijfstak;

Iedere intermediair moet in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een verzekering die dekking verleent voor de aansprakelijkheid van de intermediairs bij fouten, verzuim of nalatigheden die in de uitoefening van het beroep kunnen worden begaan;

Juridische ondersteuning: Organisaties zorgen voor de juridische ondersteuning voor de aangesloten intermediairs. Uitgangspunt is dat er met juridisch getoetste contracten wordt gewerkt;

Gedragscode: Organisaties moeten gedragsnormen opstellen voor de aangesloten intermediairs. De KNVB heeft hiervoor een standaardgedragscode opgesteld;
Er mogen uitsluitend bij de KNVB geregistreerde intermediairs zijn aangesloten bij

De intermediairsorganisatie:
Een spelersvakbond bestaat uit tenminste één intermediair, een intermediairsorganisatie uit minimaal vijfentwintig intermediairs;
Onafhankelijke toetsingscommissie: De organisatie heeft een onafhankelijke commissie die erop toeziet dat intermediairs voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen die bij het uitoefenen van het vak horen, waaronder de regels van het keurmerk.

Bron: KNVB

  • KNVB
  • keurmerk voor zaakwaarnemers

Geef jouw reactie

433 Magazine voortaan thuis ontvangen?

Neem een abonnement