KNVB regio West 1 en 2
433Magazine is een tijdschrift in print en online met al hét voetbalnieuws uit uw regio.
Nieuws
Beeldmerk 433Magazine
Uit de regio

Voorstellen verbeteringen voetbalpiramide aangenomen

Het amateurvoetbal en betaald voetbal zijn het eens geworden over de verbeteringen in de voetbalpiramide. In de bondsvergadering is besloten dat amateurvoetbalclubs in de tweede- en derde divisie vanaf het seizoen 2017/’18 minder contracten en contracten voor minder uur per week hoeven af te sluiten.

Bovendien wordt het aantal contractspelers gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de club. Het aantal beloftenteams wordt vanaf het seizoen 2018/’19 gemaximeerd. In de vergadering is ook besloten in het voorjaar een evaluatie te houden, waar ook andere uitdagingen uit de voetbalpiramide worden besproken.

Contractspelers
In de tweede en derde divisie zijn er sinds dit seizoen licentievoorwaarden ingevoerd. Dit zijn voorwaarden die clubs helpen gefaseerd toe te groeien naar een hoger niveau, in het geval van promotie. De verplichting contractspelers te registreren stuitte een aantal clubs tegen de borst. De eis is om die reden nogmaals tegen het licht gehouden, en vervolgens aangepast.

Amateurvoetbalclubs in de tweede- en derde divisie hoeven vanaf het seizoen 2017/’18 minder contracten en voor minder uur per week af te sluiten. Het aantal contractspelers wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de club. Hoe beter de jeugdopleiding gewaardeerd wordt, des te minder contractspelers een club hoeft te registreren. De investering in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal komt zo meer centraal te staan en wordt gestimuleerd.

Derde divisie
Clubs in de derde divisie moeten minimaal drie contractspelers vastleggen, voor ten minste acht uur per week. Dat was zes contractspelers voor minimaal twaalf uur per week. Als een club een jeugdopleiding heeft met regionale en lokale certificering, hoeft het geen contractspelers meer te hebben.

Tweede divisie
In de tweede divisie gaat het aantal verplichte contractspelers van dertien naar tien. Een lokaal of regionaal gecertificeerde jeugdopleiding brengt het aantal contractspelers naar respectievelijk acht en vier. Het minimaal aantal uur van het contract gaat van twaalf naar tien uur per week. Voor de clubs die promoveren naar de Tweede divisie, is er een overgangsregeling opgesteld, zodat clubs kunnen groeien naar een hoger niveau.

Beloftenteams maximeren
Het aantal beloftenteams wordt gemaximeerd naar vier teams in een competitiepoule van achttien clubs, en drie teams in een poule van zestien clubs. Onderdeel hiervan is dat er vanaf 2018/’19 meer beloftenteams kunnen worden toegevoegd aan de (bovenkant van de) voetbalpiramide. Onder welke voorwaarden dat gebeurt, en in welke competities de beloftenteams worden ingedeeld, wordt in de komende maanden geconcretiseerd. Dat is afhankelijk van zowel de geplande evaluatie, als het aantal beloftenteams dat wilt deelnemen aan voetbalpiramide.


Eerder evalueren
Ook is besloten de andere uitdagingen van de voetbalpiramide eerder te bespreken. In het voorjaar vindt er een evaluatie plaats over diverse aandachtspunten in de tweede en derde divisie. Alle betrokken clubs worden gevraagd deel te nemen aan de evaluatie en aandachtspunten in te brengen.

Bron: KNVB

  • Voetbalpiramide
  • KNVB
  • tweede divisie
  • derde divisie

Geef jouw reactie